دادگستری شهرستان بندرعباس
توجه : با توجه به راهبرد دستگاه قضایی استان هرمزگان مبنی بر تکریم ارباب رجوع و لزوم استماع درخواست‌های مردمی، به اطلاع می رساند در شرایط حاضر به جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا،حفظ سلامتی مراجعین محترم و جلوگیری از هر گونه تجمع ، ملاقات‌های عمومی رئیس کل محترم دادگستری استان با ظرفیت محدود و حداکثر 30 نوبت در هفته انجام خواهد شد.

برنامه زمانی فعالیت قسمت ها

شعبه/مسئول آدرس تلفن
ملاقات الکترونیک زندان بندرعباس زندان بندرعباس 0 برنامه تعطیلات
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بندرعباس خیابان خواجه عطاء 07633317900 برنامه تعطیلات
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان بندرعباس - بلوار آیت الله مطهری شمالی - دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس 0763333808 برنامه تعطیلات
زندان بندرعباس زندان بندرعباس 0 برنامه تعطیلات
دادگاه آنلاین برنامه تعطیلات